Teatr Ancymon zrzesza dzieci w wieku 7-12 lat. Podczas zajęć uczestnicy mają szansę rozbudzić swój twórczy potencjał obejmujący nie tylko sztuki sceniczne, ale także plastyczne i literackie. Podczas zajęć pojawiają się takie zagadnienia jak: koncentracja uwagi, rozwijanie kreatywności, pamięć emocjonalna i ruchowa, emisja głosu, dykcja i wymowa, ciało w przestrzeni, praca z rekwizytem i kostiumem. Podczas licznych zadań aktorskich i zabaw parateatralnych dzieci uczą się budować postać sceniczną, improwizować, współpracować w zespole aktorskim. Zwieńczeniem sezonu artystycznego jest prezentacja spektaklu z udziałem  publiczności. Młodzi aktorzy występują także w przedstawieniach teatru Ab Intra oraz wydarzeniach na Scenie NCK.

Nabór i zapisy odbywają się za pośrednictwem Działu Artystycznego Nowohuckiego Centrum Kultury.

Dokładne informacje – koszt, terminy zajęć, zapisy <kliknij>