Młodzieżowy Teatr Empiryk tworzą byli członkowie Teatru Ancymon oraz młodzież zainteresowana zgłębianiem tajników sztuki aktorskiej. Główne cele działalności teatru to: stwarzanie młodym miłośnikom sztuki szerokiego pola do rozwoju artystycznego, możliwość konfrontacji z widzem i twórczych poszukiwań. Empiryk przygotowuje własne spektakle oraz występuje podczas wydarzeń na Scenie NCK, a członkowie teatru biorą udział także w przedstawieniach zaprzyjaźnionych teatrów – Ancymon i Ab Intra.

Podczas warsztatów wykorzystywane są techniki K. Stanisławskiego, M. Czechowa i T. Kantora, a program obejmuje między innymi: naukę dykcji i wymowy, ruch sceniczny oraz interpretację tekstów literackich. Zadania z jakimi mierzą się aktorzy to praca z rekwizytami, charakteryzacja, zadania aktorskie i pantomimiczne, improwizacja, budowanie świata scenicznego.

Nabór i zapisy odbywają się za pośrednictwem Działu Artystycznego Nowohuckiego Centrum Kultury.

Dokładne informacje – koszt, terminy zajęć, zapisy <kliknij>