12.06.2023

Młodzieżowy Teatr Empiryk

Młodzieżowy Teatr Empiryk

Młodzieżowy Teatr Empiryk stanowi jeden z fundamentów Sceny Ab Intra – przystani teatru amatorskiego. Zespół tworzą absolwenci Teatru Ancymon oraz młodzież (od 13 do 15 roku życia) zainteresowana teatrem i sztuką aktorską.

Celem działalności teatru jest umożliwienie młodym miłośnikom sztuki aktorskiej rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i konfrontacji z widzem. Teatr Empiryk współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez nią pragną rozwijać swoje talenty i sprawdzić aktorskie predyspozycje. Każdy sezon teatralnych prób zakończony jest premierą spektaklu, który w kolejnych sezonach stanowi punkt repertuaru Sceny Ab Intra. Poza regularną pracą członkowie teatru zapraszani są do współpracy w ramach oprawy artystycznej wydarzeń organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury i innych instytucjach z terenu Małopolski. Członkowie Teatru Empiryk występują także w spektaklach Teatru Ab Intra, Teatru Ancymon oraz filmach. Obecny zespół aktorski zrealizował dziesięć spektakli teatralnych.

Zajęcia aktorskie prowadzone są między innymi w oparciu o techniki: K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora, J. Grotowskiego oraz indywidualne koncepcje osoby prowadzącej Scenę Ab Intra. Podstawowym celem pracy z młodymi aktorami jest przygotowanie ich do czynnego uczestnictwa w kulturze i sztuce oraz zbudowanie stałego repertuarowego zespołu teatralnego.

Zajęcia aktorskie wzbogacają wiedzę z zakresu teorii i historii teatru, psychologii, filozofii i antropologii. Uczestnicy nabywają umiejętności przydatne nie tylko w pracy scenicznej, ale w każdej innej dziedzinie sztuki i w życiu codziennym.

Trening aktorski obejmuje:
– rozwój umiejętności nabytych w poprzednich sezonach u stałych członków zespołu
– pracę od podstaw z nowymi członkami zespołu
– eksploatacje spektakli zrealizowanych w poprzednich sezonach
– współpracę artystyczną z Teatrem Ab Intra i Teatrem Ancymon

Główne tematy zajęć:

Plastyka i dynamika ciała
Wyrazistość ciała
Ekspresja
Ruch sceniczny
Świadomość ciała
Ciało w przestrzeni
Koordynacja
Pamięć ruchowa
Pamięć emocjonalna
Dykcja i wymowa
Emisja głosu
Mowa sceniczna
Interpretacja tekstów literackich
Rozwijanie i materializowanie wyobraźni
Koncentracja i uwaga
Budowanie postaci (psychologia i charakterystyczność)
Bezprzedmiotowość
Praca z rekwizytem i kostiumem
Pantomima
Gry i zabawy parateatralne
Teatr impro
Teatr formy
Ćwiczenia relaksacyjne
Budowa świata scenicznego
Zadania aktorskie
Atmosfera
Improwizacja
Kontakt
Monolog wewnętrzny
Wewnętrzne samopoczucie sceniczne
Uwaga sceniczna
Gest i wola
Podświadomość w samopoczuciu scenicznym
Organizacja pracy scenicznej
Reżyseria
Analiza tekstu pod kątem reżyserskim
Praca z aktorem
Charyzma
Komunikatywność
Odporność na stres
Interpretacja rzeczywistości
Oprawa plastyczna i muzyczna reżyserowanego dzieła
Praca nad pełnym spektaklem
Eksploatacja spektakli

 

Galeria

 

Repertuar:
„Złudzenie” – premiera 13 maja 2017 r.
„Pragnę Wolności” 2016 – zwiastun
„Mała Księżniczka” 2015 – zwiastun
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia od grup zorganizowanych na spektakle znajdujące się w repertuarze zespołu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Artystycznym tel. 12 644 02 66 wew. 10.
Marlena Topolska

zajęcia:

od 05.09.2022 do 19.06.2023, studio teatralne 209
poniedziałek, 17:00 - 19:00

od 06.09.2022 do 20.06.2023, studio teatralne 209
wtorek, 16:00 - 19:00

420 zł - opłata semestralna
150 zł - opłata miesięczna
40 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia