25.06.2019

Młodzieżowy Teatr Empiryk

Młodzieżowy Teatr Empiryk

 

Młodzieżowy Teatr Empiryk stanowi jeden z fundamentów SCENY AB INTRA – przystani teatru amatorskiego. Zespół tworzą absolwenci Teatru Ancymon oraz młodzież (od 13 do 15 roku życia) zainteresowana sztuką aktorską i samorozwojem.

Celem działalności teatru jest udostępnianie młodym miłośnikom sztuki szerokiego i gruntownego pola do rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i konfrontacji z podmiotem nadrzędnym – widzem. Teatr Empiryk współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez sztukę pragną rozumieć i rozwijać swoją sprawność emocjonalno – intelektualną. Każdy cykl treningu aktorskiego w ramach Teatru Empiryk zakończony jest spektaklem budowanym w oparciu o odkrytą, obudzoną i uzewnętrznioną w procesie twórczym prawdę adeptów. Spektakle grane są regularnie w kolejnych sezonach stanowiąc dalszy ciąg edukacji artystycznej – a co najważniejsze są kolejnymi, samodzielnymi krokami adeptów owocującymi świadomym kreowaniem postaci i świata scenicznego. Poza regularną pracą członkowie teatru zapraszani są do współpracy stanowiącej oprawę artystyczną wydarzeń organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury i innych instytucjach z terenu Małopolski. Członkowie Teatru Empiryk występują także w spektaklach Teatru Ab Intra, Teatru Ancymon, filmach. Obecny zespół zrealizował dziesięć różnorodnych tematycznie spektakli.

Zajęcia prowadzone są między innymi w oparciu o techniki: K.Stanisławskiego, M.Czechowa, T.Kantora, J.Grotowskiego oraz indywidualnej techniki prowadzącej Scenę Ab Intra. Celem warsztatów jest przeprowadzenie uczestników przez pełen proces twórczy, przygotowanie do czynnego uczestnictwa w kulturze i sztuce, zbudowanie stałego repertuarowego zespołu teatralnego.

Warsztaty wzbogacają wiedzę z zakresu teorii teatru, psychologii, filozofii, antropologii, anatomii. Uczestnicy nabywają umiejętności przydatne nie tylko w pracy scenicznej, ale w każdej innej dziedzinie nauki jak i w życiu codziennym.

Trening aktorski obejmuje:
– rozwój umiejętności nabytych w poprzednich sezonach u stałych członków zespołu
– pracę od podstaw z nowymi członkami zespołu
– eksploatacje spektakli zrealizowanych w poprzednich sezonach
– współpracę artystyczną z Teatrem Ab Intra i Teatrem Ancymon

Główne tematy zajęć:
Plastyka i dynamika ciała
Wyrazistość ciała
Ekspresja
Ruch sceniczny
Świadomość ciała
Ciało w przestrzeni
Koordynacja
Pamięć ruchowa
Pamięć emocjonalna
Dykcja i wymowa
Emisja głosu
Mowa sceniczna
Interpretacja tekstów literackich
Rozwijanie i materializowanie wyobraźni
Koncentracja i uwaga
Budowanie postaci (psychologia i charakterystyczność)
Bezprzedmiotowość
Praca z rekwizytem i kostiumem
Pantomima
Gry i zabawy parateatralne
Teatr impro
Teatr formy
Ćwiczenia relaksacyjne
Budowa świata scenicznego
Zadania aktorskie
Atmosfera
Improwizacja
Kontakt
Monolog wewnętrzny
Wewnętrzne samopoczucie sceniczne
Uwaga sceniczna
Gest i wola
Podświadomość w samopoczuciu scenicznym
Organizacja pracy scenicznej
Reżyseria
Analiza tekstu pod kątem reżyserskim
Praca z aktorem
Charyzma
Komunikatywność
Odporność na stres
Interpretacja rzeczywistości
Oprawa plastyczna i muzyczna reżyserowanego dzieła
Praca nad pełnym spektaklem
Eksploatacja spektakli

 

Galeria

 

Repertuar:
„Złudzenie” – premiera 13 maja 2017 r.
„Pragnę Wolności” 2016 – zwiastun
„Mała Księżniczka” 2015 – zwiastun
Przyjmujemy zgłoszenia od grup zorganizowanych na spektakle znajdujące się w repertuarze zespołu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Artystycznym tel. 12 644 02 66 wew. 10.
Marlena Topolska

zajęcia:

od 10.09.2018 do 30.06.2019, studio teatralne 209
poniedziałek, 17:00 - 19:00

od 11.09.2018 do 30.06.2019, studio teatralne 209
wtorek, 16:00 - 19:00

350 zł - opłata semestralna
120 zł - opłata miesięczna
30 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia