25.04.2024

Małe Przedszkolaki – Klub Super Mama

Małe Przedszkolaki – Klub Super Mama

Ogólnorozwojowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci 1,5-3 lat z rodzicem/opiekunem
 
Zajęcia adaptacyjno-edukacyjne dla najmłodszych dzieci, które przygotowują je do pracy w grupie.

Spotkania Małych Przedszkolaków to przede wszystkim pierwszy trening społeczny dla dziecka, które dopiero zaczyna dostrzegać obecność innych dzieci i uczy się z nimi współpracować. Dzieci przechodzą proces poznawania zasad panujących w grupie, integrują się z nią. Poprzez zróżnicowane aktywności (zabawy w kole, prace plastyczne, zabawy rytmiczne, części stałe) ćwiczymy zarówno dużą jak i małą motorykę oraz umiejętności typowo przedszkolne.

Zajęcia odbywają się w małej grupie w bezpiecznej obecności rodziców/opiekunów. Po uzgodnieniu z prowadzącą – dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach bez opiekuna ucząc się samodzielności.

Wymagany wygodny strój oraz obuwie na zmianę dla dziecka i opiekuna.

Joanna Krysiak

zajęcia:

od 28.09.2023 do 13.06.2024, sala 208
czwartek, 10:00 - 11:00

1 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 36
e-mail: klubsupermama@nck.krakow.pl

podobne zajęcia