28.05.2023

Lidia Rozmus „Powroty” – wystawa malarstwa, grafiki, fotografii

Lidia Rozmus „Powroty” – wystawa malarstwa, grafiki, fotografii

Wernisaż wystawy – 14 kwietnia (piątek), g. 18.00

Lidia Rozmus – urodzona w Międzylesiu. W latach 1980-2021 mieszkała w Illinois, w USA. Studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1973-1980). Absolwentka American Academy of Ar w Chicago (1983-1985) oraz The School of the Art Institute of Chicago (1988-1990).

Jeśli zapytano by mnie, czym jest sztuka, to pewnie posłużyłabym się definicją podaną przez Herberta Reeda w jego książce O pochodzeniu formy w sztuce: „Sztuka to dana człowiekowi zdolność wyodrębniania formy z chaotycznego wiru jego wrażeń i kontemplowania tej formy w jej niepowtarzalności.”
Moje poszukiwania w malarstwie sprowadzają się do tego sformułowania. Nastrój moich obrazów związany jest z sytuacjami, które kiedyś przeżyłam, może wyśniłam, zanotowałam podświadomie czy świadomie, które wciąż wracają i skłaniają do przeistaczania ich w formę malarską. Jest w tym działaniu potrzeba uchwycenia klimatu, atmosfery, zatrzymania czasu na płaszczyźnie płótna.
Wierzę, że w procesie twórczym najważniejsza jest intuicja, a nie intelektualne kalkulacje.

– Lidia Rozmus

 

Śnieg prawie stopniał,
Może już czas, tęsknoto,
Wracać, skąd przyszłaś!

Ryszard Krynicki

 

Lidka Rozmus – krakowianka, dziewczyna z Nowej Huty, wyjechała przed laty do Stanów Zjednoczonych. Mogłaby to być historia jakich wiele, jeszcze jedna typowa historia emigracyjna. Jednak niezupełnie. Lidka–Amerykanka odwiedzała Kraków regularnie i nigdy nie przyjeżdżała tu z pustymi rękami. Dzieliła się z nami tym, co poznała w Nowym Świecie i co twórczo rozwijała: klasycznym japońskim malarstwem sumi-e i poezją haiku. Za każdym razem zdobywała nowych przyjaciół zafascynowanych jej twórczością, sposobem, w jaki opowiada o sztuce, Japonii, buddyzmie… Przybywało ludzi urzeczonych nią samą, jej wyjątkową osobowością. Twórczość Lidki Rozmus jest polifoniczna. Wedle zachodnich miar i standardów Lidka jest artystką wszechstronną: maluje, pisze wiersze, fotografuje, projektuje książki. Jest to równocześnie twórczość wyjątkowo jednorodna. Nie tylko dlatego, że w przypadku Lidki słowo (haiku) połączone z malarskim gestem zanurzonego w tuszu pędzla (sumi-e) tworzy jeszcze jeden klasyczny malarsko-poetycki gatunek: haiga. Właściwy Lidce styl, jej niepowtarzalny ton odnajdujemy także w fotografiach, książkach i w malarstwie, które wyrasta z jej własnej tradycji. Wszystkie te, tak przecież różne działania artystyczne tworzą zaskakująco harmonijną całość. Jak udaje się to osiągnąć? Twórczość Lidki Rozmus cechuje prostota i oszczędność środków – zdaje się kierować zasadą: raczej mniej, niż więcej. Nadrzędną cechą jej działań artystycznych jest kontrolowana spontaniczność. Widać to wyraźnie w malarskim geście śmiało prowadzonego pędzla, w syntetycznej i zrównoważonej kompozycji każdej z prac. W haiku autorstwa Lidki – formie poetyckiej z założenia oszczędnej i skrótowej – często spotykane słowa to: cisza, spokój, pustka. To także immanentne cechy całej jej twórczości. W kontakcie z pracami Lidki odczuwamy spokój, „słyszymy” ciszę, a pusta przestrzeń w jej kompozycjach nie jest brakiem, przeciwnie – działa na widza swoją formą.

– Bogna Dziechciaruk-Maj

 

Bogna Dziechciaruk-Maj o Lidii Rozmus

Sobota, 15.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 16.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 17.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 18.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 19.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 20.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 21.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 22.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 23.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 24.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 25.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 26.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 27.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 28.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 29.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 30.04.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 01.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 02.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 03.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 04.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 05.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 06.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 07.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 08.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 09.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 10.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 11.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 12.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 13.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 14.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 15.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 16.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 17.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 18.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 19.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 20.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 21.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 22.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 23.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 24.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 25.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 26.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 27.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 28.05.2023, Czarna Galeria CENTRUM

Galeria CENTRUM
telefon: 12 644 02 66 wew. 25
e-mail: GALERIA@NCK.KRAKOW.PL