01.12.2013

XXII Krakowskie Spotkania Baletoffowe

visegrad fund logo blue

29 listopada – 1 grudnia 2013 r.

Krakowskie Spotkania Baletoffowe organizowane są przez Nowohuckie Centrum Kultury. Już od ponad dwudziestu lat NCK jest miejscem, gdzie polskie i zagraniczne zespoły, znane i te dopiero rozpoczynające profesjonalną przygodę z tańcem, mają okazję zaprezentować swe dokonania artystyczne.

29 listopada – 1 grudnia 2013 r.

 

XXII Krakowskie Spotkania Baletoffowe

Krakowskie Spotkania Baletoffowe to wydarzenie kulturalne odbywające się w Nowohuckim Centrum Kultury od 1991 r. Poprzez swoją cykliczność Krakowskie Spotkania Baletoffowe są regularnym forum wymiany doświadczeń między artystami reprezentującymi różne style choreograficzne oraz stosującymi odmienne techniki tańca i wyrazu scenicznego – projektem stymulującym rozwój tańca w Polsce oraz w krajach Partnerów projektu. The 22nd Cracow Ballet(off) Mettings are an annual event held at Cultural Centre in Nowa Huta since 1991. Due to its cyclical nature, the Meetings constitute a regular experience exchange forum for artists representing various choreographic styles, and using different dance techniques. This project stimulates dance development both in Poland and partner countries.
Celem nadrzędnym festiwalu jest wspieranie twórczości tancerzy, artystów, choreografów, umożliwienie im dzielenia się swoimi pracami z szerszą publicznością, jak również, dzięki zaproszeniu zespołów z Czech, Słowacji i Węgier, stworzenie możliwości wzajemnego poznania i oddziaływania artystów na siebie oraz konfrontacja doświadczeń artystycznych pochodzących z różnych kultur. The main aim of the Meetings is to support the artistic work of dancers, artists and choreographers by presenting their works to wide audience. Moreover, inviting ensembles form Czech Republic, Slovakia and Hungary, lets the artists see each other’s work and share artistic experiences originating in diverse cultural backgrounds.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.  The Project is carried out with the support of International Visegrad Fund. 

visegrad fund logo blue

 

Bilety: 20 zł za każdy dzień
Zamówienia i informacje: tel. 517 248 619, 12 644 24 81,
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
KASA czynna: poniedziałek–piątek 8.30-20.00 oraz na godzinę przed koncertem

 

Wejdź na stronę Spotkań…

Invalid Displayed Gallery

Piątek, 29.11.2013

Sobota, 30.11.2013

Niedziela, 01.12.2013