Konkurs Kraków bez barier 2021

Konkurs Kraków bez barier 2021

W konkursie nagradzane są rozwiązania architektoniczne zwiększające dostępność budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osoby, firmy i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków i sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

 

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

I. Budownictwo dostępne:

a) obiekty użyteczności publicznej;

b) przestrzeń publiczna;

c) obiekty i przestrzenie zabytkowe

II. Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze

III. Projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

IV. Osobowość roku

V. Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane od 03.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub mailowo sz.umk@um.krakow.pl.

 

Zgłoszenie w Konkursie „Kraków bez barier” może złożyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, związki, stowarzyszenia, instytucje, itp.