24.05.2022

Koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy – O Ukraino! O Matko moja!

Koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy – O Ukraino! O Matko moja!

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy imienia GI Maiboroda, wyjątkowy fenomen dziedzictwa kulturowego narodu ukraińskiego.

Zespół liczy 50 członków, składa się wyłącznie z mężczyzn, którzy jednocześnie grają na bandurach i śpiewają. Podczas występów zachwycają: precyzyjne opracowanie każdego utworu, majestatyczny pouczający, dramatyczny, często smutny charakter kompozycji połączony z błyskotliwym humorem, elementami współczesnego folku i kozacką charakteryzacją. Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawe aranżacje, a szczególnie prawdziwe, „głębokie” męskie głosy, przywołujące słyszane w cerkwiach wielogłosowe śpiewy pieśni, oparte na męskich głosach; basie i barytonie.

W tym trudnym czasie chcemy opowiedzieć więcej o duchu ludowym Ukraińców, a także wesprzeć nasze wojsko walczące o wolność naszego kraju. Przedstawiamy repertuar bardziej ukraińsko-patriotyczny, nie jest on wojskowy, lecz bardziej historyczny. Oczywiście, są też ukraińskie piosenki ludowe
– mówi dyrektor Zespołu

Koncert objął patronatem Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale zachęcamy wszystkich widzów do symbolicznego wsparcia finansowego dla Ukrainy podczas zbiórki przed i po koncercie. Podczas koncertu Zespół przeprowadzi zbiórkę na Fundusz Wspierania Kultury Ukrainy oraz na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

 

Kapela rozpoczęła działalność w 1918 r. Założycielem i pierwszym liderem zespołu był Wasyl Jemets – utalentowany bandurzysta z obwodu charkowskiego. Zespół otrzymał nazwę Pierwszy Chór Kobzarski. W 1935 r., po połączeniu ze słynną wówczas Połtawską Bandurą Band, grupa została przemianowana na „Ukraińska Państwowa Kapela Bandura Band”. Po zakończeniu II wojny światowej, w kwietniu 1946 r. zespół wznowił działalność pod kierunkiem Ołeksandra Minkiwskiego. W 1983 r. grupa została laureatem Państwowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki. W 1995 r. została nazwana imieniem Georgy Maiboroda, w 1997 r. otrzymała status „Narodowej”.  We wrześniu 2013 r. dyrektorem generalnym i artystycznym zespołu został mianowany słynny chórmistrz, dyrygent chóru, pedagog, Ludowy Artysta Ukrainy Jurij Kurach. W ostatnich latach zespół często koncertował w miastach i wsiach obwodu donieckiego i ługańskiego. Występy zespołu podnoszą patriotycznego ducha żołnierzy, którzy obecnie walczą w obwodach donieckim i ługańskim, dają chwile spokojnego życia wojskowym i mieszkańcom obszarów frontowych, dodają pewności siebie.

 


 

Концерт Національної капели Бандуржистів України / О Україно! О моя мати! /

 

Концерт відбувся під патронатом мера Кракова Яцека Майхровського.

Національна команда бандуристів України імені Г. І. Майборода – унікальне явище культурної спадщини українського народу. Колектив налічує 50 учасників, до його складу входять лише чоловіки, які грають на бандурі і одночасно співають. Під час виступів вони радують: точна аранжування кожного твору, величний, повчальний, драматичний, часто сумний характер композиції в поєднанні з блискучим гумором, елементами сучасної народної та козацької характеристики. Варто звернути увагу на дуже цікаві аранжування, особливо справжні, «глибокі» чоловічі голоси, що викликають багатоголосні гімни, що звучать у церквах, засновані на чоловічих голосах; бас і баритон.

У цей непростий час ми хочемо більше розповісти вам про народний дух українців, підтримати нашу армію у боротьбі за свободу нашої країни. Ми представляємо більш українсько-патріотичний репертуар, він не військовий, а більш історичний. Звісно, є й українські народні пісні – розповідає керівник гурту

хід на концерт вільний, але закликаємо всіх глядачів символічно підтримувати Україну під час збору до та після концерту. Під час концерту гурт організує збір коштів для Фонду підтримки української культури та на потреби ЗСУ.

Колектив розпочав свою діяльність у 1918 році. Засновником і першим керівником колективу був Василь Ємець – талановитий бандит з Харківської області. Ансамбль називався Перший кобзарський хор. У 1935 році, після злиття зі знаменитою на той час Полтавською капелою бандуристів, гурт отримав назву «Українська державна капела бандуристів». Після закінчення Другої світової війни, у квітні 1946 року, ансамбль відновив свою діяльність під керівництвом Олександра Міньківського. У 1983 році. колектив став лауреатом Державної премії України ім Тарас Шевченко. У 1995 році йому присвоєно ім’я Георгія Майбороди, у 1997 році йому присвоєно статус «Національний». У вересні 2013 року генеральним і художнім керівником ансамблю був призначений видатний хормейстер, хоровий диригент, педагог, народний артист України Юрій Курач. В останні роки колектив часто виступав у містах і селах Донецької та Луганської областей. Виступи колективу піднімають патріотичний дух воїнів, які нині воюють на території Донецької та Луганської областей, дарують хвилини мирного життя військовим та жителям прифронтових районів, надають їм впевненості у собі.

 

24 травня 2022 року о 19.00

Вхід за запрошеннями в касах NCK з 17 травня 2022 року. від 12.00. Порядок подачі заявок вирішує. Кожна особа має право на макс. 2 подвійні запрошення.

Wtorek, 24.05.2022, Scena NCK
godz. 19:00

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL