22.04.2024

Klub Super Mama – spotkanie: „Etno Bobo – sztuka ludowa dla najmłodszych”

Klub Super Mama – spotkanie: „Etno Bobo – sztuka ludowa dla najmłodszych”

spotkanie poprowadzi Anna Krauzowicz

Spotkanie z folklorem dla dzieci w wieku 1-3 lat. Zabawy z gestem, słowem, muzyką i ruchem. Podczas zajęć dzieci będą poznawać świat wszystkimi zmysłami, będą również wykorzystywane ludowe wierszyki, kołysanki, rymowanki, piosenki, muzyka, taniec, symbole, a także regionalne warzywa i owoce.

 

Anna Krauzowicz – z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny. Doświadczenie pracy z małymi dziećmi zdobywa pracując w klubach rodziców, żłobkach i przedszkolach. Ukończyła kursy: integracji sensorycznej, terapii ręki, logorytmiki, senosplastyki, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, Biblioterapii, kurs pomelody, kurs animatora czasu wolnego. Swoje kwalifikacje i umiejętności na bieżąco podnosi uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, konferencjach i kursach związanych z rozwojem małych dzieci.

Poniedziałek, 15.04.2024, sala 208
godz. 10:00

Poniedziałek, 22.04.2024, sala 208
godz. 10:00

Dział Edukacji
telefon: 12 644 02 66 wew. 36
e-mail: KLUBSUPERMAMA@NCK.KRAKOW.PL

Osoby z niepełnosprawnością ruchową prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Organizacji Widowni w celu wyznaczenia miejsc.
Pierwszy i drugi rząd widowni Sceny NCK jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.