20.06.2016

Religia – Filozofia – Kultura: Józef Tischner

Religia – Filozofia – Kultura

Józef Tischner (1930 – 2000). Filozof na „trudne czasy”

Wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro.

Przedstawienie dorobku ks. prof. Józefa Tischnera, jako filozofa oryginalnego, przełamującego tomistyczną interpretację człowieka jako osoby. Ks. Józef Tischner studiował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficznym. Pozostawał pod silnym wpływem Romana Ingardena, pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską i doktorską. Wpływ fenomenologii uwidacznia się w całej filozoficznej twórczości ks. Józefa Tischnera.

W latach siedemdziesiątych ks. Józef Tischner stał się znaczącą postacią w życiu intelektualnym Polski.

Wykład ukazuje znaczenie  aktywności filozoficznej i społeczno-politycznej ks. J Tischnera w kształtowaniu postaw solidarnościowych w społeczeństwie polskim w okresie przemian.

Poniedziałek, 20.06.2016, sala kameralna (203)
godz. 18:00

Informacje:

Dział Oświatowy, pok. 201c
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: OSWIATOWA@NCK.KRAKOW.PL