30.05.2017

Hip-hop

Hip-Hop

Hip-hop jest stylem tańca pełnym ekspresji i dynamiki. Wykorzystuje technikę izolacji poszczególnych partii ciała, opierającym się w dużej mierze na pracy przeponą oraz dającym maksimum swobody ruchu. Rozwija wszystkie cechy motoryczne: wytrzymałość, gibkość, zwinność, skoczność, szybkość. Jest tańcem dynamicznym, który operuje różnymi formami ruchu: waving (fale), popping (napinanie mięśni), locking. Cechą charakterystyczną tej techniki tanecznej są zgięte nogi w kolanach, oraz elementy skoczne.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 10.01.2010

Paulina Bafia

zajęcia:

od 04.10.2016 do 30.06.2017, sala 4C
wtorek, 17:00 - 18:30 dzieci od lat 9
wtorek, 18:30 - 20:00 grupa młodzieżowa

semestr: 200 zł
miesiąc: 70 zł
 jednorazowa wejściówka: 25 zł

Dział Artystyczny, pok. 113
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia