17.03.2016

Religia – Filozofia – Kultura – Filozofia polska – Roman Ingarden

Religia – Filozofia – Kultura

Filozofia polska. Roman Ingarden (1893 – 1970) Sposób istnienia wartości artystycznych i estetycznych w sztuce

W bogatej spuściźnie naukowej Romana Ingardena jako fenomenologa, na szczególną uwagę zasługują jego prace opisujące wzajemne relacje między dziełem artystycznym a odbiorcą. Kluczem tych relacji według Ingardena są wartości artystyczne i estetyczne tkwiące w dziele, które oddziałując na odbiorcę wywołują specyficzny rodzaj przeżycia, właściwego dla doświadczenia dzieła sztuki.

Czwartek, 17.03.2016, sala kameralna
godz. 18:00

wstęp wolny

Informacje i zapisy:

Dział Oświatowy, pok. 201c
telefon: 12 644 02 66 wew. 35
e-mail: oswiatowa@nck.krakow.pl