Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – terminy i kwoty w 2022

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – terminy i kwoty w 2022

Termin składania projektów w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypadać będzie w dniach 21 marca – 25 kwietnia 2022 roku.

W IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 38 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 600 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Szczegółowe informacje <kliknij>