17.10.2023

„Ballady i Romanse” – spektakl

„Ballady i Romanse” – spektakl

Ludowe wystawienie „Ballad i Romansów”, to unikatowe połączenie planu lalki i formy z planem żywym przejawiającym się w muzyce ludowej, tańcu oraz białym śpiewie. W inscenizacji dzieła Mickiewicza artyści kładą szczególny nacisk na wyeksponowanie romantycznego światopoglądu – odwołują się do folkloru, dawnych wierzeń, tajemniczości, fantastyki oraz umiłowania natury, a poprzez sięganie do dawnych ludowych pieśni, spektakl jeszcze głębiej nawiązuje do obszarów zainteresowań epoki romantyzmu.

              

W tym pełnym emocji przedstawieniu bierze udział łącznie 9 osób – aktorów oraz członków chóru, ilustrujących swym śpiewem przedstawienie na żywo.

Czas trwania spektaklu: 60 minut
Dla widzów 16+.

Wtorek, 17.10.2023, Scena NCK
godz. 10:00

Bilet - 35 zł

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl