Baletowe ABC

Baletowe ABC

Zajęcia zawieszone.
Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej ilości osób w grupie.
Prosimy o wpisywanie się na listę uczestników.

Zajęcia dla dzieci w wieku 8-14 lat wprowadzające w podstawy baletu.

Taniec klasyczny wyrabia doskonałą dyscyplinę i koordynację ruchową, uczy harmonii i ładu w tańcu, zapewnia prawidłową postawę, kształtuje wrażliwość i estetykę. Jest bazą przygotowującą do pracy w innych technikach tanecznych.

Dział Artystyczny, pok. 113
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl

podobne zajęcia