10.02.2023

Akrobatyka – FERIE 2023

Akrobatyka – FERIE 2023

Uczestnicy zajęć uczą się podstawowych elementów akrobatycznych, takich jak przewroty, przerzuty, przejścia, stójki oraz pracują nad siłą i gibkością, które pomagają w opanowaniu elementów trudniejszych, takich jak szpagaty czy stanie na rękach.

Zajęcia dla dzieci powyżej 5 roku życia, młodzieży i dorosłych.

instruktor: Łukasz Buczek        

od 30.01.2023 do 10.02.2023, sala 211
poniedziałek, środa, piątek, 15:00 - 16:00 dzieci 5-7 lat
poniedziałek, środa, piątek, 16:00 - 17:00 dzieci 8-13 lat (podstawowa)
poniedziałek, środa, piątek, 17:00 - 18:15 dzieci 8-13 lat (mieszana)
poniedziałek, środa, piątek, 19:45 - 21:15 młodzież i dorośli

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: ARTYSTYCZNY@NCK.KRAKOW.PL