08.06.2023

Akrobatyka dla dorosłych – NOWOŚĆ!

Akrobatyka dla dorosłych – NOWOŚĆ!

Zajęcia skierowane do osób powyżej 18 roku życia, chcących poprawić ogólną sprawność fizyczną.

Podczas treningów uczestnicy będą stopniowo opanowywać podstawowe elementy akrobatyczne takie jak przewroty, przerzuty bokiem, stanie na rękach oraz przejścia. Stała praca nad gibkością, skocznością oraz ogólną siłą całego ciała, pozwoli na naukę trudniejszych elementów takich jak przerzuty, salta i inne bardziej wymagające ćwiczenia.

Zajęcia skierowane do wszystkich zainteresowanych osób bez względu na posiadaną sprawność. Odpowiedni dobór ćwiczeń pozwoli na osiągnięcie wymarzonych celów, wzmocnienie stawów, kręgosłupa oraz uzyskanie większej kontroli nad własnym ciałem.

Łukasz Buczek

zajęcia:

od 04.10.2022 do 22.06.2023, sala 211
poniedziałek, czwartek, 19:45 - 21:15

360 zł - opłata semestralna (zajęcia raz w tygodniu)
500 zł - opłata semestralna (zajęcia dwa razy w tygodniu)
120 zł - opłata miesięczna (zajęcia raz w tygodniu)
180 zł - opłata miesięczna (zajęcia dwa razy w tygodniu)
40 zł - jednorazowa wejściówka

Dział Artystyczny
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: ARTYSTYCZNY@NCK.KRAKOW.PL

podobne zajęcia