21/06/2017

41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

W dniach 2-12 lipca 2017 r. w Krakowie spotka się ponad 3 tysiące gości ze 190 państw, a 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa przewodniczyć będzie Polska.

UNESCO to wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, której podstawowym celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i kulturalnej oraz rozbudzanie świadomości i szacunku praw człowieka. W roku 1972 UNESCO przyjęło Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, na mocy której powołano Komitet Światowego Dziedzictwa odpowiedzialny za prowadzenie Listy Światowego Dziedzictwa.

Na Liście znajdują się trzy rodzaje obiektów – kulturowe, przyrodnicze oraz mieszane. Wpisu na nią dokonuje się, po przejściu procedury wstępnej, właśnie podczas sesji Komitetu. W 1978 r. historyczne centrum naszego miasta znalazło się w gronie pierwszych 12 miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa. Kraków powszechnie kojarzony jest jako średniowieczna stolica europejska, metropolia położona na dawnym trakcie kupieckim łączącym Europę Zachodnią i Wschodnią. Do obszaru objętego wpisem na listę należy wzgórze wawelskie, Rynek Główny z przyległościami oraz tereny dawnej dzielnicy Kazimierz.

Podczas lipcowego spotkania w Krakowie odbędzie się dyskusja na temat wpisania na Listę aż 35 obiektów, w tym jednego z Polski. W kategorii obiektów kulturowych zgłoszona jest mieszcząca się w Tarnowskich Górach kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi.

 

Więcej informacji na stronie miasta: