Załącznik nr 1 do Aneksu
do Zarządzenia Dyrektora nr 39/2014
z dnia 11.12.2014 r.

Regulamin wypożyczalni kostiumów Nowohuckiego Centrum Kultury

 1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w momencie podpisania umowy wypożyczenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, a kończy w dniu zwrotu kostiumu w wyznaczonym w umowie terminem.
 2. Kostiumy należy zwracać w stanie nienaruszonym i kompletnym.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu lub w razie zwrotu kostiumu w stanie niekompletnym wypożyczający zostanie obciążony karą równoważną opłacie za wypożyczenie kostiumu, która w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu będzie naliczana za każdy dzień zwłoki.
 4. Wypożyczalnia pobiera od wypożyczającego opłatę za wypożyczenie w następującej wysokości:
  1. Za wypożyczenie kostiumów dla dzieci (kostiumy wypożyczane są bez obuwia) – 50,00 zł.
  2. Za wypożyczenie dziecięcych kostiumów regionalnych (kostiumy wypożyczane są bez obuwia) – 150,00 zł.
  3. Za wypożyczenie rekwizytów – 20,00 zł.
  4. Za wypożyczenie kostiumu góralskiego (kostium wypożyczany jest bez obuwia) – 250.00 zł.
  5. Za wypożyczenie kostiumu krakowskiego (kostiumy wypożyczane są bez obuwia) – 250.00 zł.
 5. Za wypożyczenie kostiumów regionalnych (góralskich i krakowskich) pobierana jest kaucja w wysokości 500.00 zł.