Znamy harmonogram 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Znamy harmonogram 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować, o tym na co wydać publiczne pieniądze. Małopolanie mogą, w ramach tego projektu, kształtować najbliższe otoczenie, określać potrzeby i wskazywać co jest dla nich szczególnie ważne. Mogą oni nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami, dzięki czemu mają realny wpływ na swoje otoczenie.
– mówi Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 

Jak zgłosić zadanie w 6. edycji BO Małopolska?

Przez ostatnie lata w ramach regionalnego budżetu obywatelskiego zrealizowano blisko 200 pomysłów Małopolan, które wygrały głosami mieszkańców. Były to m.in.: projekty kulturalne, zdrowotne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, infrastrukturalne, skierowane do: seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, a także pozostałych mieszkańców naszego regionu. Wśród nich znalazły się m.in. zajęcia terapeutyczne, warsztaty edukacyjne, festiwale, szkolenia dla młodych piłkarzy i siatkarzy, a także akcje sadzenia drzew, montaż defibrylatorów ratujących życie czy uruchomienie książkomatu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Różnorodność jest ogromna – niemal każdy ma więc szansę zrealizować swój pomysł! Ważne tylko, żeby nie był zbyt lokalny – zgłaszane zadanie musi obejmować swoim zasięgiem minimum jeden region oraz umożliwiać w nim uczestnictwo wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Niezmiennie jednym z obowiązkowych kryteriów są finanse. W 6. edycji BO Małopolska będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowa wartość mieści się w przedziałach zawartych w regulaminie. Dla zadania regionalnego jest to minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie 100 tys. zł., a dla zadania ogólnowojewódzkiego minimalnie 300 tys. zł a maksymalnie 700 tys. zł. Dodatkowo w tej edycji mieszkańcy mogą zgłosić zadanie inwestycyjne, którego szacunkowa wartość musi mieścić się w przedziale 500 tys. zł – 1 mln zł.

 

Jakie zadania można zgłosić?

W tym roku można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym, ochrony środowiska, transportu zbiorowego i dróg publicznych. Mogą to być zarówno działania inwestycyjne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp. Trzeba jednak pamiętać, że ze środków budżetu obywatelskiego będą realizowane te zadania, które mieszczą się w kompetencjach samorządu województwa.

14 milionów złotych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To aż o 2 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji! W efekcie uda się zrealizować jeszcze więcej projektów niż w poprzednich edycjach. Warto więc spróbować swoich sił i zgłosić swój pomysł – istnieje spora szansa, że doczeka się realizacji
– dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

Czytaj więcej:
Start – Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego (bo.malopolska.pl)