Konkurs na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3

Konkurs na prowadzenie Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”, w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Konkurs ma na celu wybór ofert w zakresie realizacji zadania publicznego „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. To wyjątkowe miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. To także miejsca, gdzie rodzice i opiekunowie mogą w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Konkurs organizuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
Termin realizacji zadania publicznego: 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.
Termin składania ofert upływa 13 września 2022 r. o godz. 15.00.

Więcej informacji o konkursie:
https://kkr.krakow.pl/aktualnosci/262895,56,komunikat,konkurs_na_prowadzenie_klubow_rodzicow_z_dziecmi_do_lat_3.html