17.01.2015

Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA

17 stycznia 2015 r. (sobota), godz. 1800, sala teatralna

Doroczny koncert

Podczas koncertu tradycyjnie dedykowanego wychowankom Zespołu, sympatykom oraz rodzicom i opiekunom wystąpią wszystkie grupy pracujące obecnie w ramach Zespołu: grupa dziecięca, grupa młodzieżowa, grupa zaawansowana oraz kapela ludowa zespołu. Prezentowane będą polskie tance narodowe i regionalne m.in. tańce regionu rzeszowskiego, krakowskiego, śląskiego, lubelskiego i Beskidu Żywieckiego. Jak co roku odbędą się też premiery.

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Huta” powstał w 1953 roku w Krakowie. Siedzibą Zespołu jest Nowohuckie Centrum Kultury, a jego skład osobowy stanowią dzieci i młodzież wszystkich typów szkół krakowskich oraz młodzież studencka i pracująca. Obecnie Zespół pracuje w czterech grupach wiekowych. W swoim repertuarze posiada: pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich, Lachów Sądeckich, regionu lubelskiego, rzeszowskiego, łowickiego, śląskiego, spiskiego, Kurpi Zielonych, Mazowsza a także Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.
Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycznemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują polski folklor regionalny i narodowy. Zespół „NOWA HUTA” wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach plenerowych. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych.

bilety: 15 zł

Informacje:
Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta
tel. 12 644 02 66 wew. 15
e-mail: zpitnowahuta@nck.krakow.pl

Informacje i zamówienia:
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
Kasa czynna od poniedziałku do soboty w godz. 830-2000
oraz na godzinę przed spektaklem
tel. 12 644 02 66 wew. 56

doroczny koncert

Sobota, 17.01.2015