09.01.2016

Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA – Doroczny koncert

Podczas koncertu tradycyjnie dedykowanego wychowankom Zespołu, sympatykom oraz rodzicom i opiekunom wystąpią wszystkie grupy pracujące obecnie w ramach Zespołu: grupa dziecięca, grupa młodzieżowa, grupa zaawansowana oraz kapela ludowa zespołu. Prezentowane będą polskie tance narodowe i regionalne m.in. tańce regionu spiskiego, łowickiego, przeworskiego, Beskidu Żywieckiego, Mieszczan Żywieckich i Lachów Sądeckich.

Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Huta” powstał w 1953 roku w Krakowie. Siedzibą Zespołu jest Nowohuckie Centrum Kultury, a jego skład osobowy stanowią dzieci i młodzież wszystkich typów szkół krakowskich oraz młodzież studencka i pracująca. Obecnie Zespół pracuje w czterech grupach wiekowych. W swoim repertuarze posiada: pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich, Lachów Sądeckich, regionu lubelskiego, rzeszowskiego, łowickiego, śląskiego, spiskiego, Kurpi Zielonych, Mazowsza a także Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.
Oryginalne tańce i pieśni poddane artystycznemu opracowaniu swoją treścią i wykonaniem propagują polski folklor regionalny i narodowy. Zespół „NOWA HUTA” wielokrotnie brał udział w realizacjach telewizyjnych i teatralnych oraz w widowiskach plenerowych. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali krajowych i zagranicznych.

 

Sobota, 09.01.2016, Scena NCK
godz. 18:00

15 zł