30.11.2013

Zadam Company

30 listopada 2013 r. (sobota), godz. 1900
KRAKOWSKIE SPOTKANIA BALETOFFOWE

Grupa Zadam Company została założona w 2003 r. przez Ádáma Zambrzyckiego. Tworzą ją artyści zapraszani do realizacji konkretnego projektu artystycznego. Spektakle Zadam Company nie ograniczają się tylko do języka i ruchu, zawsze mają na celu integrację różnorodnych gatunków artystycznych.

 

30 listopada 2013 r. (sobota), godz. 1900
November 30th, 2013 (Saturday), 7 pm.

 

22. Krakowskie Spotkania BaletOFFowe

The 22nd Cracow Ballet(off) Mettings

 

Zadam Company

 

Profil
The Profile

 

Autoportret to nasz idealny wizerunek stworzony przez nas samych…
Self representation is a desirable image created by us about ourselves…

pomysł/choreografia / concept/choreography: Adam Zambrzycki
wykonawcy / performers: Timea Sebestyen, Jessica Simet, Adam Zambrzycki
realizacja wideo / video: Massih Parsaie
światła / light: Peter Koczor
opracowanie muzyczne / musical editing: Adam Zambrzycki
Sponsorzy: Ministerstwo Zasobów Narodowych, Narodowy Fundusz Kulturalny, Fundacja Workshop, Stowarzyszenie Medáliák, Centrum Kultury SÍN, Fundacja Orkesztika, Cullbergbaletten, Jardin d’ Europe, D.ID Dance Identity
Supporters: Ministry of National Resources, National Cultural Found, Workshop Foundation, Medáliák Association, SÍN Cultural Center, Orkesztika Foundation, Cullberg Ballet, Jardin d’ Europe, D.ID Dance Identity

Komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi oraz spotykanie się za pośrednictwem portali społecznościowych wywarło duży wpływ na sposoby interakcji międzyludzkiej. Entuzjastyczni użytkownicy Internetu pielęgnują przyjaźnie pozbawione kontaktu twarzą w twarz. Przedstawienie PROFIL zgłębia pytanie o świat realny i wirtualny na poziomie psychologii człowieka.
Czy istnieje jakakolwiek różnica w naszej obecności, gdy migrujemy pomiędzy naszymi rolami w codzienności? W jaki sposób przedstawiamy siebie w świecie rzeczywistym i wirtualnym jako artystów, a jak pokazujemy siebie, jako osoby prywatne?
Choreografia i towarzyszący jej pokaz wideo zostały stworzone w ironicznym tonie. Zamiast gotowych odpowiedzi przedstawione są opcje wyboru w teatrze, który gra rolę platformy społecznej.

The use of online social networking sites to communicate with family and friends and to meet people has had a significant effect on the ways in which people interact. For some people, who are avid users of social networking sites, friendships are sustained without any face-to-face interaction.
This performance explores the question of real and virtual on the level of human psychology.
Is there any difference in our presence when we shifting between our every day roles? How we represent ourselves in the real and virtual world as performing artists and how as private persons?
The piece itself and the accompanying video projection was created in ironic tone. Instead of ready answers it offers options in the theatre being a social scenario.

Grupa Zadam Company została założona w 2003 r. przez Ádáma Zambrzyckiego. Tworzą ją artyści zapraszani do realizacji konkretnego projektu artystycznego. Spektakle Zadam Company nigdy nie ograniczają się tylko do języka i ruchu – zawsze mają na celu integrację różnorodnych gatunków artystycznych.

Ádám Zambrzycki jest na Węgrzech uznanym tancerzem tańca współczesnego, nauczycielem i choreografem. Pracował z wieloma znakomitymi węgierskimi choreografami i twórcami teatru. Przez sześć lat był solistą w Campagne Pal Frenak. Od 2005 roku nieprzerwanie prezentuje swoje własne produkcje.

 

Zadam Company was founded in 2003, and has continued its creative work ever since. In the beginning the company presented dance pieces as part of multi-arts projects and actions, but in 2005 it started creating independent dance pieces and its repertoire has been widening year by year. The company has no permanent members, it still gathers a company of performing artist who work together on a regular basis. The artists participating in the performances are respected and renowned partakers of the Hungarian contemporary arts scene and make their own productions as well. In the performances visual elements and approach get a highlighted role. The composition is never limited to the language of movement, it always aims at the integration of the various artistic genres. According the practice the creators of the piece look into the given subject-matter from various angles often creating pieces of various formats (film, theatre). The presented works are often renewed in a revised, up-to-dated form preserving their freshness, enriching, fine-tuning the conceptual structure.

Adam Zambrzycki is a contemporary dancer, choreographer and teacher in Hungary. He studied extensively various dance styles from ballroom dance to various contemporary techniques including folk dances and classical ballet. As a choreographer he was educated in the Hungarian Dance Academy – Choreographers Department. From 2001 he practiced yoga and in 2004 became a fully qualified yoga instructor. After he’s studies he worked with various established choreographers and theatre creators. He has continuously presented his own creations since 2005.

 

{gallery}../festiwale/spotkania-baletowe/zadam{/gallery}

 

Bilety: 20 zł za każdy dzień

Zamówienia i informacje:
tel. 517 248 619, 12 644 24 81, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
KASA czynna: poniedziałek–piątek 8.30-20.00 oraz na godzinę przed koncertem

Sobota, 30.11.2013