27.02.2014

Wybitni artyści europejscy i ich dzieła w polskich zbiorach muzealnych

27 lutego 2014 r. (czwartek), godz. 1800, sala kameralna

Twórczość Bernarda Strozziego w zbiorach polskich

Wykład Filipa Chmielewskiego – historyka sztuki, pracownika Muzeum Narodowego w Krakowie.

Czwartek, 27.02.2014