„Wszystkie Dzieci Świata”

1-31 sierpnia, budynek A. FOTO-GALERIA. Wystawa pokonkursowa z Europejskiego Centrum Bajki. Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Jego tematem jest przedstawienie życia dziecka we współczesnym świecie, a celem upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

1-31 sierpnia, budynek A

 

FOTO-GALERIA

„Wszystkie Dzieci Świata”
wystawa pokonkursowa z Europejskiego Centrum Bajki

 

Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Jego tematem jest przedstawienie życia dziecka we współczesnym świecie, a celem upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych. Foto-Galeria NCK już po raz trzeci będzie miejscem prezentacji tej wystawy.

 

informacje: Foto-Galeria, tel. 12 644 07 71