01.06.2017

Wieczór teatru tańca: „Makia” i „Plażing”

Wieczór teatru tańca: „Makia” i „Plażing”

Serdecznie zapraszamy na wieczór teatru tańca, w ramach którego zostaną zaprezentowane dwa spektakle grup działających przy Krakowskim Centrum Choreograficznym. Na scenie wystąpią tancerki Pracowni PRO ze spektaklem premierowym „Plażing” oraz Grupa Wokół Centrum w choreografii „Makia”.

 

 

Plażing / Pracownia PRO premiera!
tańczą: Aleksandra Bialik, Agata Dulęba, Agata Jelonek, Małgorzata Liśkiewicz, Justyna Wójcik
koncepcja: Agata Moląg
długość spektaklu: ok. 20 minut

Pracownia PRO to stała grupa tańca współczesnego działająca w Krakowskim Centrum Choreograficznym – Nowohuckim Centrum Kultury. Tancerze PRO rozwijają swoje umiejętności techniczne, spotykając się cztery razy w tygodniu na lekcjach techniki tańca współczesnego, tańca klasycznego oraz dziedzin pokrewnych. Założeniem grupy jest intensywny i regularny trening, prowadzący do wszechstronnego rozwoju tanecznego. Opiekę merytoryczną nad Pracownią PRO sprawuje Grupa Wokół Centrum, artystyczny trzon KCC. W ramach regularnych lekcji i prób, grupa tworzy również własny repertuar, który powstaje pod okiem tancerek Grupy Wokół Centrum. Pierwszą realizacją był spektakl “Szansa szansa” w choreografii Moniki Świecy i Marty Wołowiec.

Makia / Grupa Wokół Centrum
tańczą: Monika Świeca, Marta Wołowiec
koncepcja i choreografia: Agata Moląg
premiera: 3 maja 2015 w ramach Festiwalu Tańca Współczesnego SPACER
długość spektaklu: ok. 40 minut

Grupa Wokół Centrum to kolektyw artystyczny, działający w ramach Nowohuckiego Centrum Kultury – Krakowskiego Centrum Choreograficznego, którego trzon stanowią tancerki Agata Moląg, Monika Świeca i Marta Wołowiec. Grupa,  w zależności od projektu, zaprasza również do współpracy twórców innych dziedzin sztuki, wierząc, że wymiana inicjuje kreatywny rozwój, a poznawanie tego co odmienne, pozwala na stopniowe klarowanie się własnego języka scenicznego wyrazu.  “Czerpiemy z tego, co prywatne, niesceniczne, parateatralne. Artyzmu szukamy w prostocie, przekazu w cytatach z życia, a smaku i waloru w  ruchu. Nigdy nie zapominamy o tym, że jesteśmy tancerzami, a więc ruch jest naszym głównym narzędziem”. Kolektyw sprawuje opiekę nad wydarzeniami i obszarem działań edukacyjnych w Krakowskim Centrum Choreograficznym, produkuje własne spektakle, realizuje projekty artystyczne, nawiązuje kontakty i poszukuje zagranicznych partnerów.

Więcej informacji: http://kcc.nck.krakow.pl/?v1=aktualnosci&v2=2017&v3=6&v4=1&v5=188

Czwartek, 01.06.2017, Studio KCC
godz. 19:00

Bilet - 15 zł

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl