Wieczór improwizowanej komedii tańczonej!

29 września 2013 r. (niedziela), godz. 1930
sala 4, bud. C

Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy projekt sceniczny! Grupa improwizacji kabaretowej AD HOC i Krakowski Teatr Tańca łączą swoje siły, by stworzyć „Wieczór Improwizowanej Komedii Tańczonej”! Na początku wieczoru obie grupy zaprezentują narzędzie, którym na co dzień posługują się na scenie – Grupa AD HOC improwizację sceniczną, Krakowski Teatr Tańca – taniec współczesny z wykorzystaniem improwizacji ruchowej.

 

29 września 2013 r. (niedziela), godz. 1930, sala 4, bud. C

Wieczór improwizowanej komedii tańczonej!

adhocNowohuckie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy projekt sceniczny!
Grupa improwizacji kabaretowej AD HOC i Krakowski Teatr Tańca łączą swoje siły, by stworzyć „Wieczór Improwizowanej Komedii Tańczonej”! Na początku wieczoru obie grupy zaprezentują narzędzie, którym na co dzień posługują się na scenie – Grupa AD HOC improwizację sceniczną, Krakowski Teatr Tańca – taniec współczesny z wykorzystaniem improwizacji ruchowej. Potem obie dyscypliny zaczną się coraz bardziej przeplatać… aż artyści będą musieli postawić się w całkiem dla siebie nowej roli. Chcesz zobaczyć jak kabareciarze tańczą? Chcesz zobaczyć jak tancerze bawią?

Współorganizatorem występu jest Nowohuckie Centrum Kultury.

Grupa AD HOC powstała w 2008 roku z inicjatywy Kabaretu PUK, który skrzyknął kilkoro znajomych kabareciarzy i zaraził ich pomysłem na wspólne improwizowanie. Od tamtej pory konsekwentnie i z nieustającym niosą kaganek improwizacji przez polskie sceny kabaretowe. Organizowane przez nich Wieczory Komedii Improwizowanej to mieszanka improwizowanych scenek, gier, etiud, wierszy i piosenek, które powstają na bieżąco, w oparciu o określone wcześniej zasady i przy dużym udziale publiczności. Ich występy nie mogą się obyć bez aktywnie współdziałającej widowni, której bez oporów oddają prawo do decydowania o tym co, gdzie, z kim, dlaczego i pod jakim tytułem ma się dziać na scenie. Im większa wyobraźnia widza, tym większe wyzwanie dla grupy i ciekawszy efekt.

Krakowski Teatr Tańca, dawniej Teatr Tańca GRUPAboso (1996-2008), powstał w 2008 roku. Od kilku lat działa przy Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie realizuje przyjętą wcześniej strategię artystyczną oraz misję edukacyjną. Teatr swoich scenicznych wypowiedzi nie zamyka w artystycznym monologu, przeciwnie każdy kolejny spektakl to próba rozmowy z widzem. Teatr jest metafizyczną przestrzenią wymiany myśli tancerzy, ich doświadczenia, a także miejscem wyzwania i rozwoju ich artystycznych osobowości. Proces, poszukiwanie, ruchowa i emocjonalna prawda oraz rozwój to najważniejsze pojęcia w słowniku grupy. Stąd właśnie pozytywna anachroniczność teatru, który rezygnuje z pracy projektowej, koncentrując się na wspólnym, długotrwałym poszukiwaniu w przeróżnych, czasem bardzo odległych dziedzinach, szukając często inspiracji także w polskiej tradycji teatralnej. Teatr pragnie stać się interaktywną platformą, laboratorium, w którym proces stanie się równie ważny co rezultat pracy, a rozwój i nowe doświadczenie będzie ważniejsze niż z góry założony efekt.

Zaletami takich występów są:

  • niepowtarzalność;
  • widz ma świadomość unikalności występu;
  • nie jest możliwe powtórzenie go po raz drugi;
  • energetyczność;
  • improwizacja jest bardzo żywą dziedziną kabaretową, zarówno dla kabareciarzy jak i widzów;
  • interaktywność – widownia podając sugestie decyduje na jaki temat ma być scena, kto ma w niej wystąpić etc.

bilety 15zł

rezerwacje: tel. +48 12 644 24 81, 518 766 738, e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

www.adhoc.art.pl
www.facebook.com/grupa.adhoc

www.krakowskiteatrtanca.pl
www.facebook.com/KrakowskiTeatrTanca