20.01.2022

Warsztaty kreatywnego pisania

Warsztaty kreatywnego pisania

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą teorii literatury i praktycznych sposobów jej wykorzystania. Warsztaty twórczego pisania to fascynująca podróż w świat literatury, to wnikliwa analiza i interpretacja tekstów uznanych autorów i tych napisanych przez uczestników zajęć, to wreszcie płaszczyzna wymiany myśli, wrażeń i poglądów.

W czasie warsztatów każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z wieloma gatunkami literackimi po to, by mógł znaleźć dla siebie dogodną formę wypowiedzi lirycznej lub narracyjnej, a także będzie mógł rozwijać te umiejętności, które dają realne szanse na odniesienie sukcesu i umożliwiają samorealizację.

W programie zajęć: pisanie tekstów, analiza, dyskusja. Podczas warsztatów poruszane będą tematy takie jak:
– współczesna powieść i poezja z uwzględnieniem autorów i tytułów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów literackich;
– najnowsze trendy w powieści gatunku: historycznej, obyczajowej, kryminalnej itp. oraz w felietonach i dramacie;
– adaptacje filmowe poczytnych książek na platformach cyfrowych;
prowadzone będą także dyskusje na temat perspektyw dbałości o warsztat literacki i form literackich.

Warsztaty są przygotowane także dla osób, które mają już za sobą pierwsze próby literackie, nie wierzą w swoje uzdolnienia i piszą do tzw. szuflady.

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

zajęcia:

od 07.10.2021 do 20.01.2022, sala 008
czwartek, 18:00 - 20:00 (kurs zawiera 12 spotkań po 2 godz.)

360 zł - kurs (możliwość płatności w ratach: 3 x 120 zł)

podobne zajęcia