Warsztaty kreatywnego pisania

Warsztaty kreatywnego pisania

Zajęcia zawieszone. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą teorii literatury i praktycznych sposobów jej wykorzystania. Warsztaty twórczego pisania to fascynująca podróż w świat literatury, to wnikliwa analiza i interpretacja tekstów uznanych autorów i tych napisanych przez uczestników zajęć, to wreszcie płaszczyzna wymiany myśli, wrażeń i poglądów.

W czasie warsztatów każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z wieloma gatunkami literackimi po to, by mógł znaleźć dla siebie dogodną formę wypowiedzi lirycznej lub narracyjnej, a także będzie mógł rozwijać te umiejętności, które dają realne szanse na odniesienie sukcesu i umożliwiają samorealizację.

W programie zajęć: pisanie tekstów, analiza, dyskusja. Podczas warsztatów poruszane będą tematy takie jak:
– współczesna powieść i poezja z uwzględnieniem autorów i tytułów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów literackich;
– najnowsze trendy w powieści gatunku: historycznej, obyczajowej, kryminalnej itp. oraz w felietonach i dramacie;
– adaptacje filmowe poczytnych książek na platformach cyfrowych;
prowadzone będą także dyskusje na temat perspektyw dbałości o warsztat literacki i form literackich.

Warsztaty są przygotowane także dla osób, które mają już za sobą pierwsze próby literackie, nie wierzą w swoje uzdolnienia i piszą do tzw. szuflady.