30.05.2021

U_lotne 2 – wystawa rzeźby studentów, absolwentów i pedagogów Pierwszej Pracowni Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

U_lotne 2 – wystawa rzeźby studentów, absolwentów i pedagogów Pierwszej Pracowni Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Wernisaż wystawy ONLINE – 5 maja (środa), g. 18.00

Ulotne zdają się być nasze wrażenia, wspomnienia, fascynacje. Nietrwałe bywają także materialne efekty naszych zmagań, pragnień czy marzeń. Słabość, kruchość, pozorność są z jednej strony wpisane w naszą egzystencję, zarazem stając się niezwykle mocnym motywatorem wielu dążeń i aktywatorem cywilizacyjno-kulturowych zmian. Wieczna walka o utrwalenie przemijających chwil, zatrzymania ulotności pamięci, nieuchronnej dematerializacji życia, z pewnością napędza wszystkie te poczynania, które uobecniają się w twórczej aktywności człowieka.

Ulotność życia i jego ziemska nietrwałość paradoksalnie stają się nieocenionym impulsem także do artystycznych przetworzeń i uświadomienia zarazem, że historia ludzkości to permanentny stan uobecniania, wartościowania i nazywania, utrwalania i przypominania. To także proces, jakże często o egoistycznym zabarwieniu, stawiania się ponad, zatracając tym samym właściwe proporcje pomiędzy tym co duchowe i materialne, naturalne i sztucznie generowane, pomiędzy tym co istotne  a tym co błahe i pozorne. Nie zawsze jednak w pełni świadomi jesteśmy tego, że to co wokół nas stać się może ulotnym właśnie dzięki naszej aktywności, przez nieposkromioną chęć dominacji, panowania i ujarzmiania wszystkiego co jeszcze nie legło u naszych stóp.

Wszelako czuły namysł nad powyższymi, niepełnymi zresztą, przejawami owej kruchości, zarazem będąc ich swoistą fascynacją, stać się może niebagatelną artystyczną inspiracją.

Dzieła prezentowane na wystawie U_lotne 2 to zestaw swoistych wyobrażeń, których wspólnym mianownikiem może być owo pragnienie, podświadomego często, odniesienia się lub zamanifestowania własnego stosunku do zjawiska ulotności, troski o to co  nietrwałe, mizerne czy pozornie błahe. Zaciekawienie czy fascynacja urokiem chwili, nietrwałością rzeczy czy przemijalnością  bytu, zestawiona może być  jednakowoż z troską o kaleczona naturę, niepokojem rozpadającej się społecznej więzi czy utratą poczucia wartości i właściwych relacji z otaczającym nas środowiskiem…

W wielu tych rzeźbiarskich realizacjach da się wyczuć intuicyjne a zarazem atawistyczne pragnienie odzyskania więzi z Naturą, zrozumienia natury rzeczy, tropienie zatraconych relacji, społecznych więzi, punktowanie egocentryzmu  ale także i dopominania się o prawo do pamięci o sprawach drobnych, naznaczonych  sentymentalnym echem czy refleksyjnym kurzem minionego czasu. Niezaprzeczalnie jednak, wszystkie te prace łączy ulotność stosowanej materii, konfrontacja form usilnie „trwałych” z substancją odzyskaną, na nowo uniesioną i przywróconą do rangi tworzywa sztuki.

Pamięć czasu, zawarta w rzeczach reaktywowanych, skrawkach drewna, papieru, metalu ale i starych tworzyw czy w na nowo generowanych obiektach „odpomnień”, w  pewien paradoksalny sposób zatraca klasyczną formę stacjonarnej fizyczności, w wielu przypadkach chcąc utopijnie zaprzeczyć swojej fizyczności, oderwać się i wnieść ponad wiążącą podstawę. Tam, gdzie „fizyczność” obiektu nie podlega dyskusji, autorzy dotknąć pragną dyskusyjnej trwałości czy stabilności kulturowego znaku, jednoznaczności pojęć czy pozornej oczywistości nadanych kiedyś znaczeń…

U_lotność gestu, materii i rzeczy stać się może wyobrażeniem ulotności czasu, miejsca, przestrzeni i …

Wystawa U_lotne 2 to kontynuacja ale i pewne poszerzenie ukazujące prace, które spotkały się razem w styczniu b.r. na prezentacji pt. U_lotne w galerii Akademia w Bronowicach, na terenie CH Bronowice. Wybór wzbogaciły prace powstałe w ostatnim czasie a ich charakter doskonale wpisuje się w tytułową ulotność (i jej znaczącą wielowątkowość).

– prof. Jan Tutaj, kwiecień 2021

Poniedziałek, 03.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 04.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 05.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 06.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 07.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 08.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 09.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 10.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 11.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 12.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 13.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 14.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 15.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 16.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 17.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 18.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 19.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 20.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 21.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 22.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 23.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 24.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 25.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 26.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 27.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 28.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 29.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 30.05.2021, Czarna Galeria CENTRUM

Wstęp wolny

Galeria CENTRUM
telefon: 12 644 02 66 wew. 25
e-mail: GALERIA@NCK.KRAKOW.PL