Marta Wakuła-Mac | Jan Bosak

Marta Wakuła-Mac
Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyplom w pracowni linorytu. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Członkini Irlandzkiego Stowarzyszenia Graphic Studio Dublin, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.
 

  •  

Jan Bosak
Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2011 roku obronił doktorat z grafiki warsztatowej. Wykładowca Politechniki Krakowskiej na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem.