Marta Wakuła-Mac i Jan Bosak

  • Marta  Wakuła-Mac

Absolwentka Insmartatytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1998–2003). Dyplom z linorytu otrzymała w pracowni prof. Jerzego Jędrysiaka. Członek Irlandzkiego Stowarzyszenia Grafików Graphic Studio Dublin od 2004. Obecne mieszka i tworzy w Krakowie. Zajmuje się głównie linorytem, akwafortą, suchą igłą oraz rysunkiem. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych oraz udział w wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i zagranicą.

W Nowohuckim Centrum Kultury prowadzi warsztaty graficzne dla dzieci, dorosłych i seniorów.

 

 

 

 

  • Jan Bosak

janStudia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni miedziorytu prof. Stanisława Wejmana w roku 1995. Doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie w latach 2009–2011. Asystent w pracowni malarstwa i rysunku u prof. Jacka Dłużewskiego na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem.

W Nowohuckim Centrum Kultury prowadzi warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży, oraz dla dorosłych.