Mariusz Dudek

Studiował na Wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1985 roku), w Pracowni Rysunku prof. Andrzeja Fornelskiego i w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Joniaka. Podczas studiów na Wydziale Malarstwa uczęszczał w ramach „pracowni wolnego wyboru” do Pracowni Drzeworytu prof. Franciszka Bunscha, Pracowni Miedziorytu prof. Sanisława Wejmana, Pracowni Litografii prof. Włodzimierza Kunza na Wydziale Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Edukacji Artystycznej na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i grafiką. Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w licznych galeriach oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Prowadzi lekcje malarstwa i rysunku, oraz kursy przygotowujące na wyższe uczelnie artystyczne.