Maria Broniewska, Emilia Wójcikowska

  • Maria Broniewska

Absolwentka Szkoły Muzycznej II Stopnia (flet poprzeczny) oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Ukończyła Kurs Gordonowski pt.: „Improwizuję czyli audiuję dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6”. Prowadzi zajęcia i koncerty umuzykalniające dla najmłodszych dzieci inspirowane metodą prof. E. E. Gordona, członek Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona.

 

  • Emilia Wójcikowska

Absolwentka Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie wokalnej, studentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Autorka pracy na temat kształtowania elementarnych zdolności muzycznych dzieci na podstawie metody umuzykalniania dzieci i niemowląt opracowanej przez Edwina E. Gordona. Od czterech lat pracuje z dziećmi wykorzystując także elementy metody Edwina E. Gordona. Wokalistka krakowskiego zespołu „Bynajmniej kwartet”.