Maria Broniewska, Ewa Wicher

Maria Broniewska – absolwentka Szkoły Muzycznej II Stopnia (flet poprzeczny) oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Ukończyła Kurs Gordonowski pt.: „Improwizuję czyli audiuję dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka do lat 6”. Prowadzi zajęcia i koncerty umuzykalniające dla najmłodszych dzieci inspirowane metodą prof. E. E. Gordona, członek Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona.

Ewa Wicher – muzyk – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie -Wydział Edukacji Muzycznej, Muzykoterapeuta – Akademia Muzyczna we Wrocławiu – Dwuletnie Podyplomowe Studium Muzykoterapii, instruktor gordonowski- kurs „Improwizuję czyli audiuję dla osób kierujących edukacją małego dziecka do lat 6” i członek Polskiego Towarzystwa E.E.Gordona. Od kilku lat prowadzi zajęcia oraz koncerty umuzykalniające dla małych dzieci bazując na teorii E.E.Gordona