Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

Poetka, redaktor, wydawca, pedagog, socjolog; urodzona w 1959 r. w Warszawie, mieszka w Krakowie; od 1999 r. pracuje jako redaktor naczelny w Wydawnictwie IDEA; od 2004 r. prowadzi własne Wydawnictwo SIGNO, w którym wydała ponad osiemdziesiąt tytułów literatury pięknej; redaktor kwartalnika LiryDram (www.lirydram.pl). Autorka następujących tomów wierszy: „Doznania” (1998), „Anemony” (2003), „Łaptaki” (2005), „Kalkomanie” (2007), „Pokolenia” (2009), „Miraże” (2014), „Artefakty” (2015), „Imponderabilia” (2018).

Od debiutu w 1998 r. pisze i publikuje poezję oraz prozę, ma na swoim koncie liczne opracowania redakcyjne, wywiady i omówienia krytyczne, m.in. zbiór esejów o najnowszej poezji „Poetyckie światy. Między Parnasem a Giewontem” (2016). Uczestniczka festiwali literackich w Warszawie, Londynie, Wilnie i Wiedniu. Animatorka kultury, która promując literaturę współpracowała już z Nowohuckim Centrum Kultury – prowadziła trzy edycje warsztatów twórczego pisania.