Kinga Banasik-Janik, Gabriela Mokrzycka, Szczepan Tesarowicz, Ewa Ściborowska, Maciej Chyliński

Ewa Ściborowska – pedagog instrumentalista, pianistka. Nauczyciel wychowania muzycznego, instruktor gry na fortepianie i instrumentach klawiszowych, akompaniator, dyrygent chóru, wychowawca dzieci i młodzieży. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, Wydział Instrumentalny – specjalność fortepian oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna. Wieloletnia praktyka pedagogiczna i doświadczenie metodyczne zdobyte w trakcie pracy zawodowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach terapeutycznych i ośrodkach resocjalizacyjnych na terenie Krakowa. Całe życie zawodowe związana  z nauczaniem przedmiotów artystycznych (gra na instrumentach, muzyka, plastyka) wśród dzieci i młodzieży. Praca w  palcówkach oświatowych i  kulturalnych pozwoliła na zdobycie różnorodnych doświadczeń metodycznych i poznawczych w sferze sposobów komunikacji oraz metod pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym także z młodzieżą trudną, niedostosowaną społecznie.

Maciej Chyliński – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadzi zajęcia z nauki gry na fortepianie, skrzypcach i instrumentach klawiszowych. Pracował w wielu domach kultury w Krakowie, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, przez wiele lat współpracował z domami opieki społecznej w charakterze muzykoterapeuty. Ponadto jako dyrygent prowadził chór Hejnał przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury. Od 1998 jest skrzypkiem w orkiestrze przy Krakowskim Klubie Integracji Katolickiej.

Kinga Banasik-Janik – absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Edukacji Muzycznej. Jest czynnym muzykiem Zespołu Pieśni i Tańca ,,Nowa Huta”. Brała udział w licznych festiwalach krajowych i zagranicznych m.in. w Rosji,  w Montignac – Francja, Enschede, Warffum – Holandia,  Villach, Furnitz-Faakersee , Klagenfurt – Austria, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Litwie i Estonii. Bierze udział w corocznej edycji ,,Kapeli Serc” oraz projekcie Polish Folk Symphony. Uhonorowana odznaką Honoris Gratia przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Była nauczycielem w Szkole Muzycznej I stopnia im. M. K. Ogińskiego w Miechowie. Aktualnie jest nauczycielem jednej z krakowskich szkół.