Jacek Milczanowski

Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (1984), pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej jest czynnym aktorem, autorem scenariuszy teatralnych, para się reżyserią i projektowaniem scenografii.