Grzegorz Duniec

dr Grzegorz Duniec – fizyk, instruktor psychografologii Polskiego Stowarzyszenia Grafologów, biegły w zakresie kryminalistycznych badań pisma ręcznego.