Ewa Freindorf

Praktykę jogi rozpoczęła w 2001 roku w szkole Beaty Jamińskiej w Krakowie u Ani Brzegowej. Brała udział w szkoleniach prowadzonych przez nauczycieli seniorów takich jak: Faeq Biria, Corin Biria, Ratanlala C. Shah, Lois Steinberg, Rita Keller, Gita Iyengar, Prashant Iyengar. W 2006r ukończyła kurs nauczycielski (stopień Introductory II) prowadzony przez Konrada Kocota i organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara. W lutym 2010 r. uczestniczyła w miesięcznym kursie w Instytucie Jogi B.K.S Iyengara w Punie w Indiach. Od 2005 r. prowadzi prywatne szkoły jogi.