Edyta Pleń

Logpoeda i filolog polski, w trakcie studiów z zakresu neurologopedii. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz terapią zaburzeń mowy z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Odbyła liczne kursy dotyczące m. in. wspomagania zaburzonego rozwoju dzieci.