Edyta Ligas

Pedagog szkolny w gimnazjum, trener kompetencji społecznych oraz związanych z uczeniem się i twórczością, posiada 7-letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi (komunikacja, asertywność, autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, kreatywność, procesy uczenia się, podstawy liderskie), współpraca szkoleniowa m. in. z: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji KIRE, KAPP – Krakowska Agencja Pośrednictwa Pracy, Klub Jagielloński, Urząd Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Siemacha. Realizacja projektów: Krakowska Akademia Samorządności, Szkoła Lidera, Akademia Zwycięzców, Odyseja Umysłu, Młody Obywatel.