Barbara Zgoda

Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w roku 2007 w pracowni profesora Józefa Sękowskiego. Ukończyła również Studium Edukacji Artystycznej i Środowiskowe Studia Doktoranckie na macierzystej uczelni. W 2019 r. uzyskała stopień Doktora Sztuki.
Stypendystka Stypendium Twórczego im. Henry’ego J.T. Dorena oraz laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w roku 2009.
Uczestniczka plenerów artystycznych oraz wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Inicjatorka działań społecznych i realizatorka warsztatów łączących kulturę, sztukę i naturę. W swojej twórczości podejmuje działania interdyscyplinarne na pograniczu sztuk, stosując różnorodne środki wyrazu artystycznego. Zajmuje się małą formą rzeźbiarską, medalierstwem, rzeźbą, ceramiką, rysunkiem i malarstwem.
Członkini Stowarzyszenia „Ceramika bez granic” oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.