Anna i Kazimierz Lassakowie

Założyciele zespołu – Zasłużeni Działacze Kultury

  • Anna Lassak

Swoją działalność społeczno-artystyczną rozpoczęła w 1964 r., kiedy to wstąpiła do Międzyuczelnianego Zespołu Góralskiego „Hyrni” w Krakowie. Wiele wysiłku włożyła w połączenie dwóch Studenckich Zespołów Góralskich „Hyrni” i „Regle” w jeden potężny Zespół „Skalni”, gdzie do końca 1978 r. była aktywnym członkiem zespołu i uczyła społecznie tańczyć i śpiewać nowo wstępujących. Na początku 1979 r., wspólnie z mężem założyła Zespół Góralski „Hamernik”, a w 1984 r. Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Hamernicy”. W latach 1974 r. do 1976 r. zakłada i prowadzi Szkolny Zespół Regionalny „Skołka” w Starem Bystrem, w 1982 r. do 1984 r. reaktywuje i prowadzi Zespół „Na Dawną Nutę”, w Kocmyrzowie-Luborzycy, w latach 1984-1986 zakłada i prowadzi Zespół Regionalny „Mogilanie” w Mogilanach. Zrealizowała krótkie programy artystyczne dla zespołów: „Ziemia Cieszyńska” z Cieszyna, „Grześ” z Puław, „Pruszkowiacy” z Pruszkowa, „Ziemia Lubelska” z Lublina, „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” z Brzeska, „Młody Toruń” z Torunia, „Nowa Ruda” z Nowej Rudy, „Hardzi” z Łętowni, „Krakowiacy” z Krakowa, „Lechowia” Canada. W zespołach tych uczy gwary, śpiewu, tańca, przybliża folklor, dzieciom, młodzieży i dorosłym udzielając fachowej pomocy.

  • Kazimierz Lassak

Urodził się 18 grudnia 1945 roku w Zębie koło Zakopanego. Tam spędził dzieciństwo i lata szkoły podstawowej i średniej. W tym czasie interesował się sportem a szczególnie skokami narciarskimi. Był zawodnikiem AZS Zakopane. Miłość do rodzinnego folkloru wpajało mu starsze rodzeństwo w szczególności brat Staszek, który tańczył już w Szkolnym Zespole w Zębie, a później studiując w Krakowie na AGH tańczył i śpiewał w Zespole „HYRNI”. Kazimierz również poszedł w jego ślady tańcząc i śpiewając w szkolnej grupie góralskiej, a od roku 1964 w Zespole Góralskim „BUDORZE”. W 1965 roku wstąpił do zawiązującego się Zespołu im. „BARTUSIA OBROCHTY”. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Zakopanem w 1966 roku podjął pracę w Krakowie i tu zaczął tańczyć w Studenckim Zespole „REGLE”. Z końcem 1967 roku Zespoły „REGLE” i „HYRNI” utraciły wiele swoich członków, czynił wtedy starania o połączenie tych dwóch zespołów w jeden. Jego marzenia spełniły się. Nowopowstały zespół przyjął nazwę Międzyuczelniany Zespół Góralski „SKALNI”, przejmując historię, tradycję i majątek połączonych zespołów. Przez jakiś czas był społecznym kierownikiem organizacyjnym tego Zespołu a później działaczem Rady Zespołu, prowadząc i odpowiadając za taniec chłopców. Tak było do końca 1978 roku. Ponieważ Zespół „SKALNI” skupiał w swoich szeregach tylko młodzież studiującą, powstała nowa myśl utworzenia takiego zespołu, w którym doszłoby do spotkania wszystkich górali przebywających w Krakowie. Plany urzeczywistniły się i powstał Zespół Góralski który przyjął nazwę „HAMERNIK”. Patronat nad Zespołem przyjął Zakładowy Dom Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina. Próbą w dniu 19 stycznia zaczęła się historia „HAMERNIKA”. We wrześniu 1984 roku Kazimierz Lassak wraz z żoną Anną założył Dziecięcy Zespół Góralski „MALI HAMERNICY”. W latach 1974-1976 zakłada i prowadzi Szkolny Zespół Góralski „SKOLKA” w Starem Bystrem, w 1982 roku reaktywuje i do 1984 roku prowadzi Zespół „NA DAWNĄ NUTĘ” w Kocmyrzowie-Luborzycy. W latach 1984-1986 zakłada i prowadzi Zespół Regionalny „MOGILANY” w Mogilanach. Praca w zespołach to jego najbardziej satysfakcjonujące zajęcie. Równocześnie pracuje zawodowo w krakowskich Przedsiębiorstwach Budowlanych, a w międzyczasie studiuje. W 1973 roku uzyskał dyplom inżyniera, a w 1977 roku dyplom magistra Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie. Podwyższa swoje kwalifikacje choreograficzne uczestnicząc z zespołami i indywidualnie w konkursach i przeglądach regionalnych oraz na kursach i szkoleniach. Posiada od 1980 roku uprawnienia instruktora kat. „S”. Od roku 1967 jest członkiem Związku Podhalan w Krakowie, pełni różne funkcje w Zarządzie, prezesując przez pięć lat temu Oddziałowi. Od 1982 roku działa w Ogólnopolskiej Radzie Ludowych Zespołów Artystycznych ZMW. Od 1986 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1992 roku członek Sekcji Polskiej CIOFF. Z tego okresu działalności społecznej posiada wiele dyplomów, wyróżnień, nagród i odznaczeń.