21.06.2018

Teatr Jednego Aktora

Teatr Jednego Aktora

Grupa zawieszona od sezonu 2018/2019

Indywidualna praktyka aktorska, w ramach której adept uczestniczy w pełnym procesie twórczym, zakończonym spektaklem – monodramem

Teatr Jednego Aktora skierowany jest do osób, które posiadają podstawową i praktyczną orientację w sztuce aktorskiej, są zainteresowane nabywaniem doświadczenia w monodramie oraz samorozwojem twórczym. Zajęcia stanowią rzetelną podstawę dla osób planujących przystąpić do egzaminu na wydziały aktorskie lub eksternistycznego egzaminu dla aktora dramatu.
Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora J. Grotowskiego oraz indywidualnej techniki prowadzącej Scenę Ab Intra.

Program zajęć obejmuje wszystkie zagadnienia wdrażane i rozwijane w Teatrze Ab Intra. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wskazanych przez instruktora warsztatach zespołowych Teatru Ab Intra. Terminy będą dostosowywane do możliwości uczestników.

Spędzając twórczo swój czas masz szansę:

Nabyć i rozwinąć umiejętności przydatne w życiu codziennym m.in. kreatywność, komunikatywność, pewność siebie, opanowanie w warunkach stresowych, świadome posługiwanie się głosem, ciałem, oddechem i emocjonalnością, koncentrację, empatię, podzielność uwagi, organizację czasu.
Zdobyć doświadczenie sceniczne we współpracy opartej na dialogu, szacunku i akceptacji.
Mieć aktywny udział w propagowaniu kultury teatralnej u dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Zdrowo zaspokajać ambicje i odnosić sukcesy.
Współtworzyć amatorski zespół teatru repertuarowego.
Nabywać wiedzę i praktykę sceniczną z różnych źródeł.
Budować elastyczność i odporność psychofizyczną w trakcie eksploatacji spektakli w instytucjach, teatrach, przestrzeniach miejskich Krakowa i okolic.
Przeżyć niekończącą się przygodę pełną wzruszeń.

O teatrze

„Istotą sztuki jest życie spotęgowane i najbardziej ludzkie. Ten tylko kocha twórczo sztukę, czyja miłość dla niej jest miłością dla człowieka i zawartych w nim możliwości i bogactw […]”

Teatr Ab Intra został założony w 2011 roku. W ciągu czterech lat działalności na jego scenie zostało zrealizowanych 14 spektakli, które obejrzało ponad 3500 widzów. Celem działalności teatru jest udostępnianie miłośnikom sztuki szerokiego pola do rozwoju artystycznego, twórczych poszukiwań i konfrontacji z widzem. Teatr współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez sztukę pragną rozwijać swoją sprawność emocjonalno-intelektualną.
Trening aktorski w ramach Teatru Ab Intra obejmuje wprowadzenie i rozwój m.in. następujących umiejętności: plastyka i dynamika ciała, ruch sceniczny, dykcja i wymowa, emisja głosu, mowa sceniczna, interpretacja tekstów literackich, budowanie postaci, gest i wola, praca z rekwizytem i kostiumem, pantomima, zadania aktorskie, improwizacja, praca nad pełnym spektaklem i jego eksploatacja. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora J. Grotowskiego.

Scena Ab Intra

od 17.10.2017 do 19.06.2018, sala 209
wtorek, 19:00 - 22:00

od 19.10.2017 do 21.06.2018, sala 209
czwartek, 18:00 - 21:00

900 zł - opłata semestralna – praca indywidualna + wybrane warsztaty Teatru Ab Intra (płatne w całości lub w ratach po 450 zł)
800 zł - opłata semestralna – praca indywidualna + praca repertuarowa w Teatrze Ab Intra (płatne w całości lub w ratach po 400 zł)

Dział Artystyczny, pok. 113
telefon: 12 644 02 66 wew. 10
e-mail: artystyczny@nck.krakow.pl