Kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

 

KURS ZAWIESZONY

 

Kurs dla młodzieży i dorosłych

  • Fizjologia  procesu starzenia się, możliwości opóźniania procesu starzenia.
  • Charakterystyka niepełnosprawności, medyczne przyczyny niepełnosprawności w różnym wieku.
  • Choroby wieku podeszłego, odrębności w leczeniu osób starszych.
  • Problemy medyczno-pielęgnacyjne osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.
  • Aspekty psychologiczne starzenia się  i opieki nad osobami starszymi oraz pomocy niepełnosprawnym.
  • Dostosowanie otoczenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.
  • Usprawnianie osób starszych i osób z różnymi ograniczeniami sprawności.
  • Organizacja opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, refundacja. Pomoc państwa dla osób starszych i  niepełnosprawnych.
  • Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych, terapia zajęciowa.
  • Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i zakres ich pomocy.

Uczestnicy zajęć otrzymują  materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.

prowadzący:
wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia

Nowohuckie Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem  2.12/00021/2006