26.04.2014

Teatr Ab Intra i Teatr „Ancymon” – „Sześć postaci w poszukiwaniu autora”

26 kwietnia 2014 r. (sobota), godz. 1900, sala 209

wg Luigiego Pirandello

PREMIERA

„Któryż autor zdoła kiedyś powiedzieć, jak i dlaczego jakaś postać zrodziła się w jego fantazji? Tajemnica twórczości artystycznej jest ta sama co tajemnica narodzin naturalnych […] Tak artysta, żyjąc, przyjmuje w siebie ruch nasion życia i nie może nigdy powiedzieć jak i dlaczego w pewnej chwili jedno z tych nasion życiodajnych zakiełkuje w jego fantazji, by stać się stworzeniem żywym na płaszczyźnie życia wyższej nad zmienne istnienie codziennie […]

I naturalnie wynikło to, co musiało wyniknąć: mieszanina tragizmu i komizmu, fantastyczności i realizmu, w sytuacji o charakterze humorystycznym całkiem nowej i zawiłej jak nigdy […] Każda zjawa, każda kreacja artystyczna, aby żyć musi mieć swój dramat, którego byłaby postacią i przez który jest postacią. Dramat jest racją bytu postaci, jest jej funkcją życiową, konieczną dla istnienia”

L. Pirandello

reżyseria i adaptacja: Marlena Topolska

bilet: 10 zł

Informacje i zamówienia:
Biuro Organizacji Widowni, tel. 12 644 24 81,
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-20.00,
tel. 517 248 619

Sobota, 26.04.2014