26.10.2016

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK – spektakl teatralny dla dzieci

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK – spektakl teatralny dla dzieci

 Teatr Nowy z Zabrza

Plastuś to mały ludzik z plasteliny, bardzo popularny wśród dzieci. Mieszka w piórniku dziewczynki, a jego sąsiadami są szkolne przybory: pióro, stalówki, gumka myszka, ołówek i scyzoryk. W swoim pamiętniku, mały ludzik, doskonale opisuje pierwsze doświadczenia i wzruszenia z szkolnego życia. Co więcej, Plastuś nie jest tylko obserwatorem przygód uczniowskich, ale sam bierze w nich udział. Dotrzymuje kroku małej Tosi i jej kolegom w dostosowywaniu się do obowiązków ucznia, zasad koleżeństwa, porządku i poszanowania cudzej własności. Trudno o lepsze przedstawienie dla pierwszoklasisty.

czas trwania: 1 godz. 30 min (z przerwą)

Środa, 26.10.2016, Scena NCK
godz. 09:30
godz. 11:30

Bilet - 20zł

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl