15.09.2022

„Skorupa” – PREMIERA monodramu

„Skorupa” – PREMIERA monodramu

Polskie społeczeństwo się starzeje. Osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowiły w 2015 roku ok. 14,7 proc. populacji, a w roku 2035 – wg szacunków GUS – będzie ich ponad 23 proc. Prognozy wskazują ponadto na wyraźny wzrost liczby osób w późnej starości, czyli po 80 roku życia. Osoby starsze wymagają odpowiedniej opieki medycznej, dostosowanej do ich potrzeb i specyfiki schorzeń – ze względu na brak odpowiedniej systemowej pomocy, zazwyczaj opieka ta przypada na członków rodziny. O ile prawo nie przewiduje obowiązku opieki nad rodzicami, o tyle opieka ta ma zazwyczaj podstawy moralne. Opieka nad ojcem lub matką ma charakter dobrowolności i wynika z relacji rodzinnych.

Scenariusz/reżyseria/muzyka/wykonanie – Nataniel Wrzeciono
Opieka reżyserska i artystyczna – Marlena Topolska
Grafika plakatu – Agata Olszewska

Spektakl dla widzów od 14 roku życia.
Czas przedstawienia: 30 minut

Czwartek, 15.09.2022, studio teatralne 209
godz. 19:00

Biuro Organizacji Widowni
telefon: 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: REZERWACJA@NCK.KRAKOW.PL