16.03.2017

Rosengarten – wystawa malarstwa

Rosengarten – wystawa malarstwa

wernisaż wystawy 8 marca (środa) o g. 18.30

 

nie pytaj czym jest róża
ptak ją może opowie
zapach zabija myśli
twarz lekkim muśnięciem starta
kolorze pożądania
kolorze płaczących powiek
brzemienna kulista słodycz
czerwień do wnętrza rozdarta

Zbigniew Herbert „O róży”

 

„Rosengarten” to tytuł nowej ekspozycji cyklu wystaw związanych ze Świętem Kwiatów w Otmuchowie. Finał wystawy pokazywanej w wielu polskich Galeriach będzie miał miejsce w Galerii CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury 8 marca 2017 r.

Tematyka wystawy nawiązuje do ogrodu różanego. Wykładowcy i doktoranci zaproszeni do udziału w projekcie zdecydowali się podjąć wyzwanie bogatej, wielokulturowej symboliki róży wykształconej na przestrzeni wieków – łączącej różę zarówno z pięknem, drogą do doskonałości, jak też z cierpieniem. Na wystawie artyści zaprezentują własne interpretacje symboliki róży.

 

Życiorysy artystów:

Joanna Banek urodzona w 1967 r.
W 1992 r. ukończyła Instytut Plastyki w Akademii Jana Długosza w Częstochowie; dyplom z malarstwa u prof. Leona Macieja i historii sztuki u dr. Jacka Ojrzyńskiego. Otrzymała również świadectwo ukończenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa u prof. Jerzego Orbitowskiego (malarstwo) i u prof. Lilli Kulki (tkanina artystyczna). Uzyskała stopień doktora na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obecnie jest zatrudniona. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, od 2010 r. pełni funkcję sekretarza Okręgu Krakowskiego ZPAP. Uczestniczyła w około 180 wystawach zbiorowych i 25 indywidualnych w kraju i za granicą. Bierze udział w wielu plenerach i projektach artystycznych. Zajmuje się głównie malarstwem i tkaniną artystyczną.

Bogusława Bortnik-Morajda urodzona w 1962 r.
Studia ukończyła na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 1988 r. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w pracowni prof. Juliusza Joniaka. W latach 1988/89 i 1989/90 stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1988 r. pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2012 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2009 r. otrzymała nagrodę Rektora ASP II stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Od 2001 r. prowadzi autorską IV Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Uczestniczyła w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Uprawia malarstwo, rysunek, tworzy instalacje i obiekty oraz zajmuje się projektowaniem wnętrz. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych na całym świecie.

Iwa Kruczkowska-Król urodzona w 1977 r.
Absolwentka Krakowskiej ASP, dyplom w 2004 r. z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia z aneksem z tkaniny unikatowej u prof. Lilli Kulki. Dyplom z specjalności scenografia uzyskała pod kierunkiem prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajda w 2004 r. W latach 2012 skończyła studia podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2012 r. studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bajka. Brała udział w wielu pobytach rezydencjalnych oraz wystawach (w Japonii, USA, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Rosji, Bułgarii, Czechach, Holandii, na Litwie, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech). Zajmuje się malarstwem, scenografią i tkaniną unikatową.

 Jolanta Kuśmierska urodzona w 1962 r.
Studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Śląskiego – filia w Cieszynie; dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2002 r. w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Rusa, aneks w pracowni rysunku prof. Anny Klus-Kowalczyk. Studia Podyplomowe ukończyła na kierunku grafika komputerowa Uniwersytetu Śląskiego, następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz w pracowni interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka. W 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie na krakowskiej ASP. Od 2011 r. członkini Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką komputerową. Bierze udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Magdalena Kulesza-Fedkowicz urodzona w 1981 r.
Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Leszka Misiaka oraz w pracowni filmu animowanego prof. Jerzego Kuci. Dyplom z malarstwa uzyskała w 2008 roku. Zajmuje się malarstwem i filmem animowanym. Od 2013 r. pracuje jako asystentka na ASP.

Krystyna Malinowska urodzona w 1957 r.
Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zrealizowała w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Bednarczyka, aneks w pracowni tkaniny artystycznej prof. Lilli Kulki. W 2012 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo, grafikę komputerową, tworzy autorskie unikatowe tkaniny w technice batiku oraz zajmuje się ikonopisarstwem.

Joanna Zemanek urodzona 1979 r.
W 2005 r. uzyskała podwójny dyplom z wyróżnieniem z tkaniny artystycznej i malarstwa w pracowniach prof. Lilli Kulki i prof. Adama Brinckena. Od 2004 r. pełni obowiązki asystentki na Wydziale Malarstwa w Katedrze Interdyscyplinarnej w Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Lilli Kulki. Od 2009 r. pracuje też na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach na kierunku wzornictwo. W 2012 r. uzyskała stopień doktora w zakresie sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa ASP. Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się tkaniną artystyczną, tworzy obiekty, instalacje, filmy wideo. Jest kuratorką wystaw.

Krzysztof Marchlak urodzony w 1987 r.
Studiował na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zrealizował w 2012 r. w pracowni prof. Adama Brinckena. Rok później rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem  prof. Z. Bajka. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, rysunkiem oraz instalacją. Obecnie pracuje w Dziale Edukacji Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych i uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W swym dorobku zawodowym ma również współpracę z Peggy Guggenheim Collection w Wenecji.

Jan Podgórski urodzony w 1987 r.
Studiował na wydziale malarstwa krakowskiej ASP, dyplom zrealizował w roku 2011. Obecnie jest doktorantem w I Pracowni Interdyscyplinarnej prowadzonej przez Prof. Zbigniewa Bajka. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem oraz ilustracją książkową. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Wojciech Kopeć urodził się  w 1977 r.
Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom zrealizowany w 2003 roku) oraz na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP (dyplom zrealizowany w 2005 roku). Od 2010 r. roku pracuje jako asystent w I Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2016 r. otrzymał stopień doktora sztuk pięknych. Zajmuje się malarstwem w połączeniu z elementami instalacji i rysunkiem oraz projektowaniem graficznym i aranżacją wystaw.

Przemysław Sławiński  urodzony w 1976 r.
Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. J. Waltosia na ASP w Krakowie, dyplom zrealizował w 2003 r., aneks z rysunku w pracowni prof. Bogusławy Bortnik Morajdy. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową, działaniami interdyscyplinarnymi z pogranicza sztuk wizualnych i muzyki. Od 2007 r. jest członkiem TPSP w Przemyślu. Obecnie pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu. Od 2014 r. słuchacz studiów doktoranckich na ASP w Krakowie.

Zbigniew Bajek urodzony w 1958 r.
Polski artysta współczesny, profesor krakowskiej ASP. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w 1984 r. w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Od 1983 r. zatrudniony na krakowskiej ASP. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora. Prowadzi I Pracownię Interdyscyplinarną oraz przedmiot Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych. Od 2005 r. Kierownik Katedry Interdyscyplinarnej. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, projektowanie graficzne. Realizuje projekty o charakterze parateatralnym.

Mirosław Sikorski urodzony w 1965 r.
W latach studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Szancenbacha 1990 r., aneks z grafiki w pracowni prof. Stanisława Wejmana. Od 1996 roku pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Do 2009 roku był współpracownikiem dydaktycznym prof. Jacka Waltosia. Od 2010 roku prowadzi pracownię studentów I roku na Wydziale Malarstwa dla kierunków: malarstwo, scenografia oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W latach 1987–2003 uczestniczył w kilkunastu pokazach nieistniejącej już grupy Trzy Oczy. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prezentował prace na kilkunastu wystawach indywidualnych.

Michał Zawada urodzony w 1985 r. w Krakowie.
W latach 2004-2009 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2005- 2010 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Prof. Andrzeja Bednarczyka. W latach 2010-2013 był słuchaczem Środowiskowych Studiów Doktoranckich. W 2013 otrzymał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Od 2012 roku jest asystentem w VI Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Od 2016 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie

Środa, 08.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 09.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Piątek, 10.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Sobota, 11.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Niedziela, 12.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Poniedziałek, 13.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Wtorek, 14.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Środa, 15.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Czwartek, 16.03.2017, Czarna Galeria CENTRUM

Wstęp wolny

Galeria CENTRUM
telefon: 12 644 02 66 wew. 25
e-mail: galeria@nck.krakow.pl